اخبار کنندال
اخبار کنندال

اخبار کنندال

اخبار کنندال

  •  مسابقات سه گانه دانمارک
بخش مردان – اندی دریتز با دوچرخه Slice خود توانست مقام نخست را کسب نماید.
بخش بانوان – بابی دن و میشل وستربی با کسب مقام دومی به کار خود پایان دادند.
  • سری مسابقات فرار از آلکاتراز
قهرمان المپیک، جوئی ملوی مقام نخست مسابقات سه گانه فرار از آلکاتراز را با دوچرخه Slice خود فتح کرد.
 
  •  مسابقات انفرادی سن فرانسیس
کوری گرینبرگ با دوچرخه CAAD12 Disk فاتح این مسابقات گردید.


1395/03/27

نظرات

ارسال نظر