لهستان - نمایشگاه کیلک بایک اکسپو
لهستان - نمایشگاه کیلک بایک اکسپو

لهستان - نمایشگاه کیلک بایک اکسپو

لهستان - نمایشگاه کیلک بایک اکسپو

کنندال ( Cannondale ) مدل CAAD12 برنده برترین تکنولوژی صنعت دوچرخه سال 2016 گردید.
در ادامه چند تصویر از این نمایشگاه رو مشاهده می کنید.

نمایشگاه دوچرخه لهستان   نمایشگاه دوچرخه لهستان

نمایشگاه دوچرخه لهستان

1394/08/03

نظرات

ارسال نظر