تعویض قطعات فنی دوچرخه
تعویض قطعات فنی دوچرخه

تعویض قطعات فنی دوچرخه

تعویض قطعات فنی دوچرخه

نکته ای که همه ی دوچرخه سواران باید بدانند این است که قبل از سوار شدن از سالم بودن قطعات مطمئن شده و تنظیمات اولیه قطعات دوچرخه را انجام دهند . ممکن است حین دوچرخه سواری مشکلی برای قطعات بوجود آمده باشد که دوچرخه سوار متوجه این موضوع نشده باشد و با تنظیم به موقع و حل مشکل از بروز حوادث جلوگیری شود.


قطعاتی از دوچرخه که بعد از آسیب دیدن باید  تعویض گردد و قابل تعمیر نیست شامل کاسه دوشاخ دوچرخه، طبق قامه دوچرخه، توپی چرخ عقب دوچرخه و جلو، گوشواره دوچرخه و ... می باشد.

 
چرخ دوچرخه اغلب دوچرخه سواران ممکن است بر اثر ضربه در لبه های جدول شهر ها و یا  در دوچرخه های کوهستان بر اثر پرش و یا حرکت نمایشی دچار لنگی شده و همچنین ممکن است طوقه ها نیز دچار لنگی شده و آسیب ببینند . که در این صورت باید چرخ و طوقه تعویض گردد.


در بعضی مواقع ممکن است به دلیل نبودن توپی چرخ سازگار به مکانیزم بلبرینگ به مرور زمان و عدم سرویس مداوم توپی ها مستهلک گردد و نیاز به سرویس و یا در صورتی که غیر قابل تعمییر باشد باید تعویض گردد. 


یکی دیگر از قطعات فنی دوچرخه که در صورت سرویس دوره دچار مشکل می شود کاسه دو شاخ ها می باشد، کاسه دوشاخ دوچرخه های قدیمی را می توان با یک گریس کاری، تنظیم کرد و قابل استفاده شوند. ولی در صورت وارد شدن ضربه های زیاد به دوچرخه حین دوچرخه سواری ممکن است کاسه دوشاخ لق شده و یا بشکند که در این صورت باید تعویض گردد. 


تمامی قطعات سیستم دنده دوچرخه از جمله طبق قامه تا 10 هزار کیلومتر قابل استفاده می باشد و بعد از طی این مسافت باید تعویض گردد و عدم تعویض آن باعث تیز شدن سینی طبق قامه دوچرخه می شود و این امر در هنگام جا به جایی دنده و یا در حین سرعت به زنجیر دوچرخه آسیب می زند و یا ممکن است زنجیر هرز شود . از جمله مواردی که می تواند به طبق قامه آسیب برساند می توانیم به عدم نصب صحیح پنجه رکاب دوچرخه و جا به جا بستن پنجه رکاب اشاره کرد که باعث می گردد رزوه های قامه ها از بین برود.

نظرات

ارسال نظر