دانستنی های دوچرخه
دانستنی های دوچرخه

دانستنی های دوچرخه

دانستنی های دوچرخه

اغلب ما در سنین کودکی دوچرخه سواری را یاد می گیریم، بنابراین ممکن است فکر کنیم دوچرخه سواری فعالیتی است که نیاز به مهارت یا تعلیم خاصی ندارد.

این گرایش ممکن است تا حدی خوب باشد به خصوص اگر معمولا برای مسافتهای کوتاه از دوچرخه استفاده می کنید. اما با افزایش شمار افرادی که برای مسافتهای طولانی به عنوان وسیله حمل و نقل از دوچرخه استفاده یا برای تقویت بدنی خود دوچرخه سواری می کنند، مساله مهارت های دوچرخه سواری اهمیت بیشتری پیدا می کند. برخی از مشکلاتی که در دوچرخه سواری با تکنیک بد، وضعیت نامناسب قرارگیری روی دوچرخه یا اندازه نامتناسب آن با قد دوچرخه سوار ممکن است بروز کند و باعث درد و ناراحتی بعضاً شدید او گردد در ادامه بیان شده است:

 
  •  درد زانو :
دوچرخه سواران مانند دوندگان گاهی دچار درد زانو یا به عبارت دقیقتر درد در محل مفصل استخوان ران و استخوان کشکک می شوند. این درد به علت التهاب تاندون )یا تاندینیت ( در مفصل استخوان ران و استخوان کشکک است. درد زانو در دوچرخه سواری ممکن است ناشی از پایین یا جلو بودن بیش از حد زین یا رکاب زدن با شدت زیاد در یک دنده معین دوچرخه باشد که باعث می شود هنگام ركاب زدن روی نوار بافتی ضخیمی که از استخوان لگن در کناره ،» نوار ایلیوتیبیال « زانو فشار بیاید. درد در بخش بیرونی زانو ممکن است ناشی از تحریک ران به سمت استخوان درشت نی )تیبیا( در ساق پا کشیده می شود، باشد. علت این درد بالا بودن بیش از حد زین و ركاب زدن با پنجه پا به سمت داخل است.
 
  • درد کمر :
علل کمردرد ممکن است سوار شدن دوچرخه با طول بدنه بلند، جلو و یا پایین قرار داشتن بیش از حد فرمان دوچرخه باشد. توصیه کلی این است که ارتفاع زین را تنظیم کنید. یک بررسی هم نشان داده است که زاویه دادن به زین در حد 10 تا 15 درجه به سمت جلو در بهبود کمردرد دوچرخه سواران مفید است.
 
  • بی حسی در دست ها و مچ ها :
می نامند. این عارضه ناشی از گذاشتن وزن بیش از حد روی دست ها حین دوچرخ هسواری است، » فلج فرمان دوچرخه « این مشکل را گاهی به طوری که عصب اولنار، عصبی که از آرنج به سمت بخش خارجی پنجه دست کشیده م یشود، تحت فشار قرار م یگیرد. بالا بردن فرمان دوچرخه یا کم کردن فاصله آن تا زین ممکن است موثر باشد، چرا كه موقعیت دس تها هنگام دوچرخه سواری را اصلاح می کند.
 
  • درد باسن :
بیشتر وزن شما هنگام دوچرخه سواری باید روی توبروزیت ههای ایسکیال یا استخوان های نشیمنگاه که کف لگن را تشکیل  می دهند، وارد شود هنگامی كه شروع به دوچرخه سواری طولانی مدت  می کنید، احساس اندکی درد عادی است، اما اگر درد شدیدی در باسن داشتید، ممکن است زین دوچرخه بیش از حد بالا باشد یا لازم باشد که زین دوچرخه را به سمت جلو یا عقب ببرید.
 
  • ضربه مغزی:
ضربه به سر مهم ترین خطری است که دوچرخه سواران در معرض آن هستند و بررسی ها نشان داد هاند که به سر داشتن کلاه ایمنی باعث کاهش آسی بهای سر و مغز هنگام دوچرخه سواری می شود.
در پایان به شما توصیه می کنیم قبل از خرید و یا استفاده از دوچرخه نسبت به سایز و تنظیم کردن دوچرخه متناسب با خودتان حتماً به مراجعه کنید و یا از افراد حرفه ای در این زمینه مشاوره بگیرید.
 

 

نظرات

ارسال نظر