دوچرخه سواری ایران در ترکمنستان در شهریور 96
دوچرخه سواری ایران در ترکمنستان در شهریور 96

دوچرخه سواری ایران در ترکمنستان در شهریور 96

دوچرخه سواری ایران در ترکمنستان در شهریور 96

شهریور سال ۹۶ دوچرخه سواران ایران در مسابقات دوچرخه سواری داخل سالن آسیا شرکت خواهند کرد.

دوچرخه سواران کشورمان از ۲۶ شهریورماه سال ۹۶ لغایت ۱ مهر به مدت ۶ روز در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان به رقابت خواهند پرداخت.
 
مسابقات
دوچرخه سواری برای  نخستین بار، در رشته های بازیهای آسیایی داخل سالن برگزار می شود.

در این مسابقات طبق اعلام سایت برگزاری مسابقات، ۱۰سکو مدال وجود خواهد داشت که اگر در دوبخش آقایان و بانوان برگزار شود ( ۵رشته آقایان و ۵رشته بانوان) در ۵ رشته مدال اهدا می شود.
 

موادی که در این مسابقات برگزار خواهند شد، به شرح ذیل هستند:

- کایرین
- اسپرینت
- یک کیلومتر
- اسکرچ
- پوینت ریس
- تعقیبی انفرادی
- تعقیبی تیمی


مسابقات بازیهای آسیایی داخل سالن بزرگترین رویداد
دوچرخه سواری آسیا در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.
 

 

نظرات

ارسال نظر