فصلنامه دوچرخه و طبیعت منتشر شد
فصلنامه دوچرخه و طبیعت منتشر شد

فصلنامه دوچرخه و طبیعت منتشر شد

فصلنامه دوچرخه و طبیعت منتشر شد

این فصل نامه، نشریه­ ای مستقل و تخصصی برای محیط زیست و ورزش دوچرخه­ سواری است. نشریه­ ای که با اتکا به آن بتوان امید داشت که دوچرخه­ سواری و طبیعت گردی از مقوله ورزشی و تفریحی به یک فرهنگ عمومی و هنجار اجتماعی تبدیل شوند.

نشریه­ ای به عنوان چندسویه­ ی فدراسیون دوچرخه­ سواری، سازمان محیط زیست و نیز علاقه مندان به دوچرخه سواری و طبیعت گردی عمل کند.

همچنین با تمییز سره از ناسره نقش تاریخی خود را به عنوان رسانه­ ای مستقل و تخخصصی در این زمینه ایفا کند.

اکثر همکاران این مجله دارای تجربه­ ی بالای یک دهه دوچرخه سواری و طبیعت گردی و سالها فعالیت در مطبوعات با محوریت گردشگری و ورزش با وجود آگاهی از چالش­ها، کاستی­ها و کم لطفی های موجود در این حوزه هستند.

از آنجا که شرکت آباریس آوا همیشه فعالیت­ های فرهنگی را الگوی کار خود قرار می دهد، در این مجله نیز مشارکت داشته است.


تاریخ خبر: 1395/04/22

نظرات

ارسال نظر