تغییر مبدا مسابقات توردوفرانس ۲۰۱۸
تغییر مبدا مسابقات توردوفرانس ۲۰۱۸

تغییر مبدا مسابقات توردوفرانس ۲۰۱۸

تغییر مبدا مسابقات توردوفرانس ۲۰۱۸

طبق اعلام مسئولان برگزاری توردوفرانس که مشهورترین رقابتهای دوچرخه سواری جهان است، این مسابقات در سال ۲۰۱۸ از استان وانده فرانسه آغاز می شود. این خبر در حالی عنوان شده است که  در ۲۵ سال گذشته تنها ۵ بار وانده گام آغازین این رقابتها بوده است و دلیل این اتفاق هم، مد استثنایی دریا بین دو شهر نوار موتیته و فونته ای لو کومت بوده است. و باعث می شود تا دوچرخه سواران مجبور باشند در مسیری باریک رکاب بزنند.

کریستیان پرودوم دبیر برگزاری توردوفرانس می گوید: اولین مسیری که بسیاری از هواداران توردوفرانس به خاطر دارند رقابت در مسیر گوا است. در جایی که جاده باریک می شود و طی کیلومترها روی جاده ممکن است در اثر مد، آبگیر شود و می تواند حتی برخی از دوچرخه سواران را از ادامه مسابقه بازدارد در این منطقه دوبار در روز مد اتفاق می افتد و برای گذشتن از این مسیر مخصوصا در نزدیکی فونتنه لو کومت باید انتظار داشت که دوچرخه سواران با مشکلات زیادی روبرو شوند . این مرحله از توردوفرانس، هیجان انگیزترین بخش این مسابقات است.

مراحل اولیه توردوفرانس اهمیت زیادی دارد چراکه  قبل از شروع رقابت در هفته دوم و سوم در رشته کوههای آلپ و پیرنه دوچرخه سواران مدعی می توانند با زیاد کردن فاصله خود  و حریفان، به صدر جدول دست پیدا کنند.
 

نظرات

ارسال نظر