اخباری از کنندال در سری مسابقات جهانی Ironman
اخباری از کنندال در سری مسابقات جهانی Ironman

اخباری از کنندال در سری مسابقات جهانی Ironman

اخباری از کنندال در سری مسابقات جهانی Ironman

در سری مسابقات جهانی Ironman ، بخش بانوان - میشل وستربی و هدرجکسون، به ترتیب مقام چهارم و پنجم این مسابقات در رشته سه گانه را کسب کردند. کنندال تنها تیمی بود که در این بخش دو مقام کمتر از پنجمی در کارنامه خود داشت.

در سری مسابقات جهانی سایکل کراس
دو روز مسابقه و کسب شش عنوان برتر!
استفان هاید در بخش مردان - کسب یک مقام نخست و یک مقام دومی
خانواده وایت - کورتیس و اِما هرکدام در بخش های مربوط به خود مقام نخست را کسب کردند.
 

کنندال

1394/08/04

نظرات

ارسال نظر