پایان اولین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت و دوچرخه
پایان اولین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت و دوچرخه

پایان اولین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت و دوچرخه

پایان اولین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت و دوچرخه

اولین نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت، دوچرخه، اسکوتر، اسکیت، جت اسکی، صنایع وابسته و تجهیزات به مدت چهار روز در مصلی تهران با استقبال شهروندان، روسای اتحادیه ها و جمعی از قهرمانان برگزار شد.
نمایشگاه دوچرخه      نمایشگاه دوچرخه
نمایشگاه دوچرخه      نمایشگاه دوچرخه
نمایشگاه دوچرخه      نمایشگاه دوچرخه

نظرات

ارسال نظر