کتاب تمرین و مسابقه با ضربان قلب
کتاب تمرین و مسابقه با ضربان قلب

کتاب تمرین و مسابقه با ضربان قلب

کتاب تمرین و مسابقه با ضربان قلب


کتاب تمرین و مسابقه با ضربان قلب که توسط دکتر هادی با شفاعت از قهرمانان رشته دوچرخه سواری و آقای سید محمد حسینی فر، یکی از مترجمین برجسته کشور می باشند، گردآوری شده و به چاپ رسید.
این کتاب حاوی نکاتی می باشد که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است. کتاب تمرین و مسابقه با ضربان قلب با حمایت شرکت اباریس آوا و با همکاری آقایان خسرو قمری، محمود دهنوی و خانم ها نازنین خسروانیان و فاطمه توحیدی تهیه شده است.

1394/10/26

نظرات

ارسال نظر