کفش دوچرخه سواری
کفش دوچرخه سواری

کفش دوچرخه سواری

کفش دوچرخه سواری

 همه ورزش ها از جمله دوچرخه سواری دارای قواعد و اصولی است که با رعایت  آن به لذت واقعی دست می یابیم.

یکی از تجهیزات مهم کفش و پنجه مخصوص دوچرخه سواری است که  شما را دربهتر رکاب زدن و کمتر تلف شدن انرژی ، کمک می کند .کفش های مخصوص در زیر کفی جای مخصوص برای بستن پل پنجه دارند که بعد از نصب کردن آن پای شما در پنجه فیکس شده و به راحتی و با قدرت بیشتر میتوانید رکاب بزنید.

وقی دوچرخه سوار با کفش و پنجه ساده، رکاب میزند فقط میتواند به سمت پایین بر روی پنجه و قامه فشار بیاورد که بخشی از انرژی به هنگام بالا آوردن قامه هدر میرود ولی وقتی با کفش و پنجه مخصوص این عمل را تکرار کند هم میتواند به سمت بالا و هم به سمت پایین بر روی پنجه و قامه فشار بیاورد و قدرت رکاب زدن خودش را تقریبا دو برار کند.
کفش مخصوص کوهستان

 رشته کوهستان خود به چندین شاخه تقسیم میشود که در این رشته ها میتوان از کفشهای مختلف استفاده کرد:
رایج ترین کفشی که در این رشته استفاده میشود کفش های کراس کانتری است که کفی آن دارای عاج های بلند  است تا اگر در مسیر احتیاج به پیاده روی بود دوچرخه سوار بتواند با این کفش پیاده در مسیر برود ولی چون این مساله  کمتر پیش میاید ، این کفش مناسب پیاده روی طولانی نیست.
 
یکی دیگر از کفشهای کاربردی در رشته کوهستان ،کفشهای به اصطلاح ترکینگ میباشند که کفشهای رشته تریل و اندورو نیز جزو همین دسته از کفشهای کوهستان میباشند و به دلیل طراحی متفاوت کفی به راحتی میتوانید در تورهای دوچرخه سواری و مسیرهای طولانی با آن پیاده روی کنید.
مدلی دیگر، کفشهای مناسب برای رشته دانهیل میباشد که کف آن به دلیل چسبندگی بیشتر با پنجه ،صاف میباشد تا پای دوچرخه سوار بر روی آن نلغزد و از پنجه جدا نشود.
این مدل از کفشها نیز در دو مدل قفل شو که مناسب پنجه های مخصوص میباشند و هم به صورت ساده تولید میشوند.
 
کفشهای دوچرخه سواری در رشته جاده

در رشته جاده به دلیل چرخ های مخصوص که وزن دوچرخه بسیار مهم میباشد ملزومات مربوط به این رشته نیز سعی میشود از وزن پایینی ساخته شوند.
به دلیل این که در این رشته دوچرخه سوار به هیچ عنوان در طول مسابقه و یا تمرین از روی دوچرخه پیاده نمیشود و در واقع پیاده روی ندارد از کفی کاملا صاف و سخت ساخته میشود تا انرژی را کاملا منتقل کند.
یکی دیگر از کفشهای مخصوص جاده مربوط به رشته سه گانه میباشد که  طراحی ان بسیار شبیه کفشهای جاده است با این تفاوت که قسمت پشت آن به گونه ای طراحی شده است که به راحتی پوشیده و به راحتی از پا خارج شود.

نظرات

5/5 1 1 1

مطلب عالی

ارسال نظر