لیست نمایندگی های آباریس آوا

آذربایجان شرقی                                                                                 آذربایجان غربی                                                                     اردبیل       
 
اصفهان                                                                                             البرز                                                                                      ایلام

بوشهر                                                                                               تهران                                                                                     چهار محال و بختیاری
                                                                          
خراسان جنوبی                                                                                   خراسان رضوی                                                                        خراسان شمالی

خوزستان                                                                                          زنجان                                                                                     سمنان

سیستان و بلوچستان                                                                          فارس                                                                                      قزوین         

قم                                                                                                   کردستان                                                                                   کرمان

کرمانشاه                                                                                          کهگیلویه و بویر احمد                                                                   گلستان

گیلان                                                                                               لرستان                                                                                     مازندران

مرکزی                                                                                             هرمزگان                                                                                    همدان

یزد