شركت كت لايك ساخت كلاه‌هاى دوچرخه‌سوارى را پانزده سال پيش آغاز كرد. پيچيدگى طراحى و ساخت محصولات اين شركت، فن‌آورى‌هاى پيشرفته‌اى را طلب مى‌كند.

طراحى منحصر به فرد كلاه‌هاى كت لايك تنها به زيبايى ختم نمى‌شوند. شبكه منفذ‌هاى هواى كلاه به شكلى خاص طراحى شده است تا در هنگام تصادف، نيروى حاصل از برخورد در تمام اين ساختار كه به شكل لانه زنبور ساخته شده است پخش گردد و تمام نيرو بر يك نقطه‌ متمركز نشود. اين ويژگى باعث كاهش چشمگير احتمال آسيب ديدگى سر مى‌شود.

به يارى آزمايشگاه ‌CAT-LAB، كت لايك براى توليد كلاه‌هاى خود از گرافين بهره مى‌گيرد. گرافين ماده نوينى است با ساختار اتمى به شكل لانه زنبور، با وجود وزن بسيار كم، مقاومتى 200 برابر فولاد دارد. كت لايك با بكارگيرى از نانو  فيبر گرافين با كمترين وزن، بيشترين ايمنى را براى دوچرخه سوار فراهم مى‌كند.

سيستم تنظيم جايگيرى ارگونوميك MPS ، ثبات و راحتى قرارگيرى كلاه را به روى سر با هر شكل و اندازه به حداكثر مى رساند.