کفش دوچرخه سواری کورسی، مویک Aksium Tour

درباره محصول :  سه چسب - بسیار راحت، با کفه ای که به راحتی میتوانید برای لحظاتی که نیاز است بدون دغدغه سر خوردن به پیاده روی بپردازید.
رشته :  شهری و تورینگ (هم جاده و هم کوهستان با جای پیچ کوهستانی)


نظرات

ارسال نظر