مشخصات فردی
مشخصات محصول
تــوجـــه

لطفا در ثبت مشخصات محصول مخصوصا ( شماره سریال، سایز تنه و تاریخ خرید و ... ) دقت فرمایید. مشخصات ثبت شده باید با مشخصات فاکتور خرید شما یکسان باشد، در غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی را در قبال محصول خریداری شده نمی پذیرد. لطفا شرایط کارت گارانتی را نیز در بخش " گارانتی" مطالعه نمایید. این شرایط برای برندهای مختلف، متفاوت است.

#